søndag 5. september 2010

Pedagogisk bruk av LMS: Makrokurs


Hva

Kurset: Et tenkt kursopplegg for å lære makrofotografering. Dette blir en teoretisk del som skal ende opp i en felles workshop der teori blir praksis, og om interessen for det er stor: En makroutstilling som endelig avslutning.

For hvem: Medlemmer i min lokale fotoklubb. Klubben har medlemmer fra 14 til 77 år, der selvsagt ikke alle er like aktive deltakere.

Nivå: Nybegynner til litt avansert makrofotograf. Deltakerne bør fortrinns ha god kjennskap til eget kamera.

Hvorfor

Mange medlemmer i klubben har ytret ønske om å lære mer om makrofotografering. Klubben har medlemmer som har drevet en del med makro fra før på forskjellige nivåer, og disse kan derfor være en ressurs i læringsøyemed, andre har aldri drevet med makrofotografering og kan lite eller ingen ting om dette fra før.

Makro er et veldig interessant og spennende felt innen fotografering, men er ganske krevende om man skal få et godt resultat. Det finnes likevel ganske enkle råd og tips man kan følge - og ikke minst øve på - for å få hjelp frem mot det skarpe og fine makrobildet vi makrofotografer alltid drømmer om.

Hvordan

Noen medlemmer har drevet med makro lenge, andre har nettopp skaffet seg utstyr for makrofotografering i form av dedikerte makroobjektiver (typisk fra 50mm til +/- 100mm), andre bruker et vanlig zoomobjektiv med ordet «makro» preget på. Selv om sistnevnte ikke er objektiver egnet for ekte makro, så vil kurset ikke ta hensyn til dette, men heller tenke på makro som «nærfotografering» enn «ekte makrofotografering» (som strengt tatt er foto i størrelsesforhold 1:1, der altså et objekt på f.eks 2x2 cm dekker 2x2 cm på bildebrikken).

Utgangspunktet for det enkelte medlemmet er svært forskjellig, dette må jeg som kursleder ta høyde for, noe som gjerne blir den største utfordringen for den som skal administrere kurset. Det må også tas høyde for at medlemmene har forskjellige kameramodeller og -merker, og at begrepene og hvor man finner innstillingene man trenger underveis kan være forskjellig på disse. Forutsetningen bør derfor være at hvert enkelt medlem selv gjør seg kjent med makroinnstillingene på sitt kamera under den teoretiske delen, og allerede kan dette før de kommer på workshop.

For å kartlegge hva medlemmene har av utstyr (kameratype og eventuelle objektiver), hva hver enkelt har gjort tidligere innen makrofotografering og hva de allerede kan, kan kursleder også ha en liten spørreundersøkelse/skjema de påmeldte kan svare på før de setter i gang. Eventuelt også avslutte med et lignende skjema for å finne ut hva de har lært i leksjonen, og ikke minst: Hva de har gjort av makrofotografering underveis.

Jeg tenker meg et opplegg laget for itslearning siden det tross alt er denne læringsplattforma jeg selv har vært borti. Siden det er snakk om fotografering, så vil jeg synes det er naturlig å også ha en praktisk økt, som allerede nevnt, i form av en workshop etter at hvert enkelt medlem har lest seg til det de selv mener de har bruk for av teori.

På internett finnes det mange ressurser som tar for seg makro som tema, disse har forskjellige vanskelighetsnivåer. Ideen er å sortere disse etter hvor avanserte de er, sånn at nybegynnere og viderekomne selv skal slippe å lete for å finne ut hva som passer dem.

Jeg ser for meg at det kan være naturlig å bruke tre forskjellige ressurser i itslearning til dette kursopplegget:

1) Leksjon.
Denne skal være generell og ta for seg litt om hva makro er, hva man må tenke på når man skal fotografere makro, tips for å få skarpe og gode bilder (bruk av stativ, bruke selvutløser, låse speilet på speilrefleksen, altså hva man gjør for å unngå vibrasjoner og bevegelse), litt om dybdeskarphet osv.

Leksjonen bør kun ta for seg det mest elementære, og ikke være for omfattende eller innviklet. Prinsippet i makro er i hovedsak dybdeskarphet, utsnitt og objektskarphet - hvordan man oppnår dette er i grunnen nok stoff for leksjonen. Denne delen vil selvfølgelig også ha praktiske oppgaver tilknyttet leksjonen og øvinger innen de nevnte prinsippene. Det er f.eks naturlig at man eksperimenterer litt med størrelse på blender for å se hvor forskjellig dybdeskarpheten og detaljskarpheten i det fotograferte objektet blir ved stor og liten blender.

Typisk problemstillinger:
- Hva skjer om du tar bilde av samme blomsten, med samme avstand til objektet, når du bruker blender 3,2, blender 11 og blender 32 (om objektivet har alle disse blendertallene)?
- Hva skjer om du tar bilde av blomsten med og uten stativ?
- Er det noen forskjell om du bruker selvutløser eller ikke, høy eller lav ISO?

2) Internettressurser i form av lenker.
Siden det finnes mange gode internettsider som tar for seg makrofotografering ville jeg systematisere disse etter vanskelighetsgrad og tema sånn at medlemmene lett finner det som passer hver enkelt.

En god, generell og lettfattelig artikkel som blant annet tar for seg objektiver egnet for makro finnes her. Noen fine makrobilder kan du finne i en blogg som heter «FOTOVERDEN: konkurranser og utfordringer for deg og ditt kamera».

Ellers vil det være greit å ha med noen sider med gode eksempler på makrobilder, disse kan brukes som inspirasjon. Et veldig godt eksempel som jeg koser meg mye med, er siden for kategori makro hos digit.no. Her er det utrolig mange flotte makrobilder!

3) Meldinger/ev. diskusjonsforum.
Her kan medlemmene spørre hverandre om det er ting de syns er uklare og trenger avklaring på, få råd om utstyr man trenger/bruker (enten det gjelder objektiver, innstillinger på kameraet eller hva slags stativ som er greit å bruke til makrofotografering). Jeg tror det er større sjans for å få gode svar om man bruker meldinger enn om man sender mail til kursleder. I en klubb er det alltid noen som kan mer enn andre, disse mener jeg det er viktig å bruke. Ved bruk av forum/meldinger når man også alle kursdeltakerne med problemstillinger og eventuelle løsninger, på den måten sparer man tid - og de som ikke er så frempå at de får seg til å spørre kan finne svar på ting de kanskje lurer på.

Fordeler og begrensninger

Å bruke itslearning til noe så praktisk som fotografering har sine klare begrensninger, og bruken vil kun være nyttig på den teoretiske biten av det å fotografere makro.

Den aller største fordelen jeg ser er helt klart at hvert enkelt medlem kan sette seg ned med leksjonen når det måtte passe, og at hver enkelt (som jo er den som kjenner sitt kunnskapsnivå og interessefelt best) selv får vurdere hvilke ressurser kurslederen har funnet som passer for ham/henne. Siden en del ressurser på internett er på engelsk, vil det for noen også finnes en språkbarriære som hver enkelt selvfølgelig må ta hensyn til.

Man må også være klar over at for at læring innen fotografering skal være effektiv, må hvert medlem selv sørge for å få den praksis de trenger underveis mens de arbeider med stoffet. «Learning by doing» er etter min mening en absolutt sannhet innen fotografering.

2 kommentarer:

 1. Dette var et veldig interessant innlegg. Bra inndeling med Hva, Hvorfor og Hvordan.

  Du er flink til å diskutere viktige faktorer for å lykkes med et slikt kurs, for eksempel forutsetningene til deltakerne.

  Du legger opp til lærestoff i form av leksjon. Det bør passe utmerket, særlig om du tar med bildeeksempler i leksjonen. Leserne vil trolig være interesserte i teorigrunnlaget. Du nevner noen "typiske problemstillinger". Dette tenker jeg med fordel kan gis som oppgave, kanskje også digital test. Når det gjelder Internettressurser i form av lenker, er det lurt å ty til nettet. Bare en tanke: Hva med å få kursdeltakerne til å skulle søke selv på nettet etter gode makrobilder, og begrunne hvorfor de er gode? Da blir de mer aktive.

  Diskusjonsforum for erfaringsutveksling slik du foreslår, vil egne seg veldig bra tror jeg.

  Jeg kan se at it´s learning (LMS) ikke er den mest gunstige plattformen, særlig også hvis brukerne er uregistrerte, men på den annen side har LMS-et mange nyttige funksjoner: Mulighet for å dele ut oppgaver, lese lærestoff, gjøre tester, svare på undersøkelser, delta i forum...

  Veldig godt besvart oppgave. Dette kurset bør du realisere!

  SvarSlett
 2. Dette var et spennende opplegg som gjør at en som meg, som ikke kan noe om fotografering får lyst til å prøve.

  Jeg likte spesielt det at du vil lage en leksjon. Dette tror jeg er lurt fordi spesielt nybegynner da får mulighet for å sette seg inn i stoffet i sitt eget tempo. Samtidig vil de med ditt opplegg ha mulighet for å stille spørsmål i diskusjonsforumet til andre medlemmer når de støter på utfordringer.

  Hvis du lager et nettbasert kurs for nybegynnere vil jeg gjerne delta på dette kurset.

  SvarSlett